Moj Novac -> Financijski portal
     
 
 
 
 
  Aktivne teme Svi forumi Registracija

Povratak   Moj Novac -> Forumi > Investiranje > Dionička društva
Upute Članovi Kalendar Označi forume pročitanim

...
Odgovor
 
Opcije na temi
Old 02.02.2007., 13:58   #41
axe
Registrirani korisnik
 
Član od: 21.12.2004.
Poruka: 2
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

02.02.2007 Biserka RanogajecTvrtka Spačva protestira zbog poskupljenja trupaca
Spačvi je uspjelo u posljednje dvije godine zaposliti 200 ljudi i uložiti u razvoj 100 milijuna kuna
Na najavljeno poskupljenje šumskih trupaca za potrebe drvne industrije iz Hrvatskih šuma u Spačvi d.d. oštro su prije nekoliko dana protestirali sindikat i zaposleničko vijeće. U protestu upućenom na više adresa iz Spačve kažu: "Ako Vlada i Hrvatske šume misle poskupljenjem trupaca pomoći drvnoj industriji Hrvatske, molimo ih da nam ne pomažu na taj način. Začuđeni smo također ponašanjem ministra Petra Čobankovića i direktora Hrvatskih šuma Darka Beuka koji su iz naše županije i koji često ističu kako su poljoprivreda i drvna industrija glavni oslonci razvoja Vukovarsko-srijemske županije". Sindikat osim toga podsjeća na teško stanje što se tiče otvaranja novih radnih mjesta u županiji. Spačvi je međutim uspjelo u posljednje dvije godine primiti dvjesto ljudi na posao i uložiti u razvoj 100 milijuna kuna. Ne zaslužuju, kaže Ivan Božičević, povjerenik Samostalnog sindikata drvne i papirne industrije sindikalne podružnice Spačva, ovakve sankcije od jednog državnog poduzeća jer će se u konačnici takve jednostrane odluke najviše odraziti na zaposlenima. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva priznaju da je došlo do određenog poskupljenja trupaca, ali onima koji ih izvoze kao trupce i piljenu građu. Oni koji imaju finalni proizvod od tih istih trupaca njima neće poskupjeti. Dakle, zaključak je jasan, kaže glasnogovornik Mladen Pavić: "Ostaviti što više trupaca onima koji od njih dobivaju proizvode višeg stupnja dorade i viših cjenovnih kategorija, a smanjiti izvoz sirovine, dakle, trupaca i rezane građe po čemu je, nažalost, Hrvatska bila prepoznatljiva."
Istina, i u kratkoročnim ciljevima razvoja Spačva planira isključivo izvoz finalnih proizvoda te razvoj identiteta i vlastitih robnih marki. Od ciljeva u Spačvi spominju također daljnje povećanje zaposlenosti te ulaganje u sustav za obnovljive izvore energije te proizvodnju peleta, novog i u nekim europskim državama vrlo raširenog energenta. U Spačvi osim toga napominju kako pored fokusa na razvoj finalnih proizvoda cilj im je potpuno iskorištavanje sirovine na način da "gotovo ništa od neprocjenjivog bogatstva slavonskih šuma ne bi završavalo u otpadu". Već sada su usredotočeni na sve veći udio finalnog proizvoda u cjelokupnoj realizaciji što će uz razvijanje vlastitih robnih marki u bliskoj budućnosti donijeti odlične rezultate te novi identitet poduzeću. Svoju budućnost vide u razvoju prodajne mreže, a istodobno žele ojačati ukupnu domaću proizvodnju namještaja te utjecati na razvoj dizajna. Spačva ima u svom sastavu četiri zasebna pogona, i to pilanu, parketariju, tvornicu furnira te tvornicu vrata i lijepljenih ploča. Proizvodnju temelje na preradi hrastovih i jasenovih trupaca. Godišnje se u pilani preradi oko 60.000 kubnih metara drvne mase te još oko 13.000 kubika u tvornici furnira. Od ukupne proizvodnje Spačva izvozi gotovo 80 posto proizvoda na zapadnoeuropsko tzržište ponajprije u Italiju, Sloveniju, Francusku i Njemačku te SAD. Spačva d.d. temelji se na poduzeću "Slavonski hrast" koje je u Vinkovcima osnovano 1956. godine kao drvna industrija, a spajanjem sa šumarstvom 1961. godine nastaje "Šumarsko-poljoprivredno-industrijski kombinat Spačva Vinkovci". Od 1969. Spačva posluje kao samostalna organizacija. Godine 2005. uloženo je u modernizaciju postrojenja i otvaranje novih pogona pet milijuna eura, a 2006. još četiri milijuna. U 2005. kupljeni su vertikalni furnirski nož i oprema u pilani i doradi, sagrađena je sušara, rekonstruirana kotlovnica i uvedena nova linija panel parketa. Investicije su se odrazile i na financijske rezultate poslovanja pa je u 2003. godini ukupni prihod iznosio 130 milijuna kuna, iduće godine 156, zatim 2005. oko 178 milijuna, a lani oko 220 milijuna kuna. Slijedom toga kretao se i broj zaposlenih, u 2004. godini u Spačvi je radilo 740 ljudi, iduće godine 831, a u 2006. to su bila 1054 zaposlena radnika.
Hrast u Hrvatskoj skuplji i do 15 posto
Hrvatske šume samostalno donose cijene trupaca i one su u prosjeku za pojedine kategorije hrasta od 1. veljače 2007. više do 15 posto. U posljednje dvije godine, točnije od siječnja 2005. do 31. siječnja 2007. cijene hrasta porasle su 30 posto, kažu u Spačvi. Za usporedbu, Hrvatske šume zapošljavaju 9179 ljudi, ostvaruju oko 260 milijuna eura ukupnog prihoda, dobit veću od 2 mil. eura što po zaposlenom iznosi 232 eura. S druge strane, drvna industrija u Hrvatskoj zapošljava 22.000 ljudi, ima ukupni prihod od 780 mil. eura i gubitak 7,5 mil. eura.

www.poslovni.hr
axe is offline   Reply With Quote
Old 27.04.2007., 10:21   #42
goranbj
(_!_)
 
goranbj's Avatar
 
Član od: 19.04.2006.
Poruka: 1.631
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

http://www.zse.hr/financ/SPVA-fin2007-1Q.xls

Kapital i rezerve 31.12 108.076.000 kn
Kapital i rezerve danas 115.791.000 kn 7,14%
Promjena: 7.715.000 kn
Dobit / gubitak nakon p.:
kumulativno prethodna godina: 4.918.000
tekuće r. prethodne godine: 4.918.000
kumulativno tekuća godina: 7.899.000 60,61%
tekuće r. tekuće godine: 7.899.000 60,61%

BV (knjigovodstvena vrijednost) 419,41
EPS (Zarada po dionici) 28,57 kn
EPS1 (redovito poslovanje) 22,33 kn
Dividenda prethodnog razdoblja 0,00 kn
(P/BV) tržišna/knjigovodstvena cijena 1,36
(P/E) (tržišna cijena/zarada) 19,95
(P/E1) 25,52
(Dy) Dividendni prinos 0,00%
P/S 2,50
Današnja cijena dionice 570,00 kn

Poslovni prihodi - 98,15%, financijski prihodi -1,85%.
__________________
Koliko god da ga treses, 1 kap ostane za gace.
goranbj is offline   Reply With Quote
Old 10.10.2007., 19:44   #43
goranbj
(_!_)
 
goranbj's Avatar
 
Član od: 19.04.2006.
Poruka: 1.631
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

(1106)
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva saziva i objavljuje poziv za
REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva SPAČVA d.d., Vinkovci, Duga ulica 181.
Redovita glavna skupština Društva održat će se 10. studenoga 2007. u 10 sati u sali za sastanke Tvornice furnira u sjedištu Društva, Duga ulica 181, Vinkovci.

Za Glavnu skupštinu predlaže se
Dnevni red:
1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2006. godinu što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, izvješća revizora Društva te razmatranje izvješća Uprave o stanju Društva i izvješća Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2006. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2007. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Na temelju članka 280 st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini na usvajanje nastavno navedene prijedloge odluka po točkama dnevnog reda:
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glav­noj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Usvaja se godišnje izvješće Društva za poslov­nu 2006. godinu čiji su sastavni dio revidirani temeljni financijski izvještaji za 2006. s osnovnim podacima kako slijedi (u tisućama kuna):
a) Bilanca u kunama:
– ukupna aktiva 264.499.540,01
– ukupne obveze 155.880.304,68
– ukupni dionički kapital i rezerve108.076.449,53
– ukupne obveze i kapital 263.956.754,21
– odgođeno plaćanje troškova 542.785,80
– ukupna pasiva 264.499.540,01
b) Račun dobiti i gubitka u tisućama kuna:
– prihod iz poslovanja 210.465.533,78
– neto dobitak 7.714.530,01.
c) Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj re­viziji temeljnih financijskih izvještaja za 2006. godinu.
Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glav­noj skupštini donošenje sljedeće odluke: Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2006. godini.
Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glav­noj skupštini donošenje sljedeće odluke: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2006. godinu.
Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: Dobit Društva u 2006. godini u iznosu od 7.714.530,01 upotrijebit će se na sljedeći način: Iznos od 385.726,50 raspoređuje se u zakonske rezerve Društva, a iznos od 7.328.803,51 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
Ad 6) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: Za revizora Društva za 2007. poslovnu godinu imenuje se društvo Križić-revizija d.o.o. revizorska tvrtka, Đakovo, Vladimira Nazora 3.
Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glav­noj skupštini donošenje sljedeće odluke: Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta Drvne industrije Spačva d.d., Vinkovci od 13. 3. 2004. u tekstu kako slijedi:
I.) U članku 5. Statuta Društva (Predmet poslovanja) postojeće djelatnosti Društva nadopunjuju se sljedećom djelatnošću:
– Djelatnost proizvodnje, prometa i korištenja opasne kemikalije
II.) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.
Pravo glasa u radu Glavne skupštine imaju dioničari upisani u registar kojeg vodi Središnja depozitarna agencija ili njihovi opunomoćenici. Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u prijedloge odluka dioničari mogu os­tvariti radnim danom u sjedištu Društva, po­čevši od 20-og dana prije datuma sjednice Glavne skupštine od 7 sati do 15 sati.

DI SPAČVA d.d. Vinkovci
__________________
Koliko god da ga treses, 1 kap ostane za gace.
goranbj is offline   Reply With Quote
Old 03.02.2008., 15:04   #44
geronimo
Registrirani korisnik
 
Član od: 11.12.2007.
Poruka: 1
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

Spačva je ipak kupila česmu,rješeno na trgovačkom sudu u Bjelovaru,za nekih 40 000 000 kuna...Odmah je i potpisan ugovor o isporuci sirovine sa Hrvatskim Šumama. Otvoreni su i novi pogoni u spačvi pa se možemo nadati da če i dionica u visine,čini se da firmu vode veoma sposobni ljudi i s velikim ambicijama.....
geronimo is offline   Reply With Quote
Old 01.10.2008., 15:46   #45
goranbj
(_!_)
 
goranbj's Avatar
 
Član od: 19.04.2006.
Poruka: 1.631
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

Radnici Česme opet na sigurnim plaćama

BJELOVAR - Vinkovačka Spačva, koja je za 40 milijuna kuna kupila bjelovarsku Drvnu industriju Česma u stečaju, ispunila je ovih dana i posljednje ugovorene točke iz ugovora o preuzimanju te bjelovarske tvrtke.

Kako je obećao predsjednik uprave Spačve Dario Puljiz, tvrtka Česma je registrirana sa sjedištem u Bjelovaru, a prvih 80 posto od sadašnjih 200-tinjak zaposlenih radnika potpisali su ugovore o radu na neodređeno vrijeme, čime su riješili višemjesečnu neizvjesnost o vlastitom statusu u toj tvrtki.

Stoga je za nedavnog posjeta Česmi novim vijestima bio zadovoljan i gradonačelnik Antun Korušec, koji je potvrdio kako je nakon većine dosadašnjih kupnji bjelovarskih tvrtki koje su završile u stečajnom ponoru, Česma ipak pronašla partnera koji će - ne samo zadržati sadašnji broj radnika, već početkom iduće godine potražiti i nove zaposlenike.

- Uskoro očekujemo proširenje proizvodnje, za što imamo čvrsto uporište u nabavi sirovine i očekujemo da će Česma u idućih nekoliko godina postati jednom od važnih karika u proizvodnji furnira - ustvrdio je D. Puljiz.

Prema sadašnjim informacijama, plaće Česminih radnika ostaju na razini njihovih kolega u Spačvi. U izravnoj proizvodnji u neto iznosu iznose oko tri tisuće kuna premda sindikat smatra kako bi mogle biti i veće. (čr)

http://www.vecernji.hr/newsroom/regi...71692/index.do
__________________
Koliko god da ga treses, 1 kap ostane za gace.
goranbj is offline   Reply With Quote
Old 13.12.2008., 16:54   #46
f
Registrirani korisnik
 
Član od: 29.09.2004.
Poruka: 49
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

dali je netko procitao SPVA fin report 2008 3Q ? Koma!
samo u ovoj god 53.8 mil kn novih zaduzivanja uz rast inventara od 22mil kn, i rast potrazivanja od kupaca od 20 mil kn, a da drastican pad netto profita sa 13.3 na 0.51 mil. kn, niti ne spominjem. uz dugorocne obaveze od 135mil i kratkorocne od 163mil kn, mislim da se spacvi dobro ne pise. tesko ce se to refinancirat u ovim vremenima, a kamate nece tako skoro dole..
dali je to car gol, ili sam ja lud?
f is offline   Reply With Quote
Old 16.12.2008., 10:02   #47
dudof1
Registrirani korisnik
 
Član od: 16.10.2007.
Poruka: 5
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

Citat:
f View Post
dali je netko procitao SPVA fin report 2008 3Q ? Koma!
samo u ovoj god 53.8 mil kn novih zaduzivanja uz rast inventara od 22mil kn, i rast potrazivanja od kupaca od 20 mil kn, a da drastican pad netto profita sa 13.3 na 0.51 mil. kn, niti ne spominjem. uz dugorocne obaveze od 135mil i kratkorocne od 163mil kn, mislim da se spacvi dobro ne pise. tesko ce se to refinancirat u ovim vremenima, a kamate nece tako skoro dole..
dali je to car gol, ili sam ja lud?
Cuj, ove godine su kupili Cesmu za 40m, tak da su se trebali za to zaduziti. A posto je i njih pogodila globalna kriza, nazalost radnika, nisu produljili ugovore 300ak zaposelnika, sto je skoro 30% zaposlenih. Vrijeme ce pokazati, a sto se tice nase drvne industrije, trebalo bi malo vise poticaja njima, jer ipak je to vecinom izvozna grana, a kako cujem, nisu bas odusevljeni poticajima koje dobivaju u odnosu na neke druge djelatnosti.
dudof1 is offline   Reply With Quote
Old 31.03.2009., 19:30   #48
f
Registrirani korisnik
 
Član od: 29.09.2004.
Poruka: 49
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

Izaslo najnovije financijsko izvjesce, kratki komentar istoga na http://business.hr/Default2.aspx?Art...d-ee1e374665a0
Glede fin izvjesca - no comment, pametnome ce sve biti jasno. No, sto je jos zanimljivije je clanak koji je takodjer danas izasao na business.hr, a kristalno jasno ilustrira trenutno stanje spacve:

http://business.hr/Default2.aspx?Art...4-0516d10f511d

--QUOTE---
"Spačva donirala pola milijuna kuna HDZ-u i HSS-u, a radnicima podijelila otkaze"

Business.hr/Hina 31.03.2009 15:20

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) izrazio je danas ogorčenje što tvrtka Spačva iz Vinkovaca donira velike svote novca HDZ-u i HSS-u dok joj radnici rade za bijedne plaće ili ostaju bez posla.

Dok se Samostalni sindikat drvne i papirne industrije bori za spašavanje radnih mjesta, jer je u toj djelatnosti u pola godine oko 4000 radnika ostalo bez posla, predsjednik Uprave i suvlasnik Spačve Dario Puljiz daje HDZ-u 300.000 kuna, a koalicijskom mu partneru HSS-u 200.000 kuna, ističe SSSH u priopćenju.
Ta sredstva zaradili su radnici Spačve kojima je prosječna plaća 2.500 kuna i kojima se u posljednje vrijeme isplaćuje četvrtina u bonovima.

Da apsurd bude veći, Puljiz ne vidi ništa sporno u tome što je, prema izvješću medija, postao najvećim donatorom HDZ-a, pravdajući to riječima kako su "samo htjeli pomoći demokraciji". Valjda je u istu svrhu i HDZ, u vrijeme kad radnicima steže remen do granica izdržljivosti, kupio premijeru superluksuzni blindirani BMW, kaže SSSH.

Sada je jasnije zašto se Puljiz, inače predsjednik HUP-ove Udruge drvne i papirne industrije, premda je bio najavljen kao uvodničar nije pojavio na konferenciji za novinare Sindikata drvne i papirne industrije održanoj 11. ožujka, na kojoj je upozoreno na dramatično stanje u toj djelatnosti, stoji u priopćenju.
--END QUOTE---

Takodjer je zanimljivo da se Spačva zadužila kod HPB-a(u vlasnistu drzave) i Hrvatskih suma za cca 150mil kuna koje su ulupane u neuspjesni pokusaj preuzimanja exportdrva i kupnju cesme, i jos kojecega. Obzirom da spacva ne placa vjerovnike, dobavljace, poreze, doprinose, itd cini se da je propast neminovna, i jedino je politika i novac poreznih obveznika moze spasiti, pa odjednom ima jako puno smisla dati zadnju kunu u partijsku kasu za plemeniti cilj "pomaganja demokracije". U svakom slucaju mislim da ce porezni obveznici ovdje ponovo izvuci deblji kraj, a definitivno ce biti zanimljivo promatrati daljnji razvoj ove price.
f is offline   Reply With Quote
Old 13.04.2010., 00:41   #49
goranbj
(_!_)
 
goranbj's Avatar
 
Član od: 19.04.2006.
Poruka: 1.631
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

Tvrtke Hrvatskim šumama duguju 385 milijuna kuna

Vlasnik Soliduma Željko Žužić prodao je tvrtku DIP Petrinja koja je druga po iznosu dugovanja Hrvatskim šumama

Hrvatskim šumama drvnoprerađivačka industrija dužna je trenutačno 385 milijuna kuna za sirovinu, što je manje u odnosu na dug od 430 milijuna kuna od prije nekoliko mjeseci. Iako se dugovanja smanjuju, Uprava HŠ-a odlučila se osigurati i u dogovoru s Vladom najveća potraživanja naplatiti. Tako će se od Spačve, koja duguje 57 milijuna kuna, naplatiti njezinim nekretninama, dok se drugog po redu neplatišu, DIP Petrinju, nekadašnju tvrtku u vlasništvu Željka Žužića, moralo utužiti. Darko Vuletić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, rekao je da bi se i u slučaju da Spačva završi u stečaju, mogli naplatiti nekretninama koje vrijede više od duga.

-cut-

Cijeli clanak
http://www.poslovni.hr/144709.aspx
__________________
Koliko god da ga treses, 1 kap ostane za gace.
goranbj is offline   Reply With Quote
Old 13.11.2012., 14:26   #50
f
Registrirani korisnik
 
Član od: 29.09.2004.
Poruka: 49
Default Odgovor na: Spačva d.d. Vinkovci SPVA-R-A

Spačvate kaj?
Izasli 3Q rezultati za spacvu:

http://zse.hr/userdocsimages/financ/...otREV-N-HR.xls

u 9 mj 2012 natukli 68mil kn gubitka, trosak kamate narastao sa 17 na 25 mil kn, vrijednosno uskladjivanje kratkotrajne imovine 46mil kn, i puno drugih lipih stvari. takodjer je bilanca dobila novu zanimljivost u vidu revalorizacijskih rezervi od kojih 115,8 mil kn, bez kojih bi spacva vec bila u negativnom kapitalu... hmm, mozda je naglo skocila trzisna vrijednost njihovih atraktivnih proizvodnih nekretnina u vinkovcima.. Ipak obzirom na br zaposlenih ocekuje se bailout, pretvaranje potrazivanja u vlasnistvo (banke i sume), i vjerovatno jos revalorizacijskih i zemljisno nekretninskih manipulacija i "zamjena" u stilu blato za zlato itd..
njusim jos jednu epsku pusionu za porezne obveznike (vlasnike hr suma i postanske banke).
boli glava.
f is offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije na temi

Pravila
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Idi na forum:


Prikaz vremena: GMT +2. U trenutku učitavanja stranice, bilo je 00:03 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.