Naslov teme: Mirovinski fondovi
Poruka
Old 23.10.2008., 19:05   #1
Jones Dow
Caveat emptor!
 
Jones Dow's Avatar
 
Član od: 25.09.2002.
Prebivalište: Split
Poruka: 838
Default Mirovinski fondovi

Zanimljivo je vidjeti kako se s vremenom mijenjao ovaj članak 58. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na štetu osiguranika, a u korist mirovinskih fondova.

Citat:
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN. 49/99)

Članak 58.

(1) Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos u visini jedne trećine referentnog prinosa, utvrđenog od strane Agencije, a najviše do visine eskontne stope Hrvatske narodne banke, ukoliko je referentni prinos pozitivan u razdoblju od jedne kalendarske godine.
(2) Svakom članu obveznoga mirovinskog fonda jamči se prinos u visini trostrukoga referentnog prinosa utvrđenog od strane Agencije, ukoliko je referentni prinos negativan u razdoblju od jedne kalendarske godine.
(3) Ukoliko je prinos obveznoga mirovinskog fonda, po izračunu prema članku 54. ovoga Zakona manji od zajamčenog prinosa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, na osobne račune članova fonda uplatit će se razlika do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa, a ako to nije dovoljno iz temeljnog kapitala mirovinskog društva do najviše 20% temeljnog kapitala društva godišnje, a preostali iznos iz državnog proračuna.
Citat:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN. 103/03)

Članak 16.

U članku 58. stavku 1. i 2. riječi: »jedne kalendarske godine« zamjenjuju se riječima: »prethodne tri kalendarske godine«.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Izračun zajamčenog prinosa prema ovome članku obavlja se u siječnju svake godine, na temelju podataka za prethodno trogodišnje razdoblje.
(5) Mirovinsko društvo uplatit će razliku do zajamčenog prinosa iz stavka 3. ovoga članka na način i u roku utvrđenom propisom Agencije.«
Citat:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 71/07)

Članak 23.
Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos mirovinskog fonda u visini referentnog prinosa, utvrđenog od strane Agencije, umanjenog za šest postotnih bodova.
(2) Ako je godišnji prinos obveznoga mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa prema stavku 1. ovoga članka, mirovinsko društvo uplatit će razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa i sredstava mirovinskog društva. Kao garancija za zajamčeni prinos iz stavka 1. ovoga članka, a koji pada na teret sredstava mirovinskog društva, osnovat će se posebni garancijski fond. Agencija će posebnim pravilnikom propisati otvaranje, vođenje, način obračuna, obvezu uplate i rokove uplate u garancijski fond.
(3) Izračun zajamčenog prinosa prema ovom članku obavlja se u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu na način i u roku utvrđenom propisom Agencije.«
S obzirom na novonastalu situaciju na tržištu slijedi li nam uskoro još koja dopuna ili izmjena ovog Zakona. Najrealnije bi bilo da ukinu ovaj članak 58. i u potpunosti skinu "teret" ostvarivanja prihoda sa mirovinskog društva.
__________________
Pecunia non olet!
Jones Dow is offline   Reply With Quote