PDA

View Full Version : Kotacija JDD


presvetli
11.03.2003., 13:35
Miljenko Fičor, predsjednik Komisije za vrijednosne papire (Komisija) danas je prilikom potpisivanja ugovora o uvrštenju dionica društva Končar DIS u kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi izjavio da Komisija podržava zahtjev da se mirovinskim društvima omogući investiranje u poduzeća koja će se naći u kotaciji javnih dioničkih društava (JDD kotacija). Da podsjetimo, u JDD kotaciji bilo koje od naših burzi trebale bi se, prema zakonu donešenom prošle godine, do kraja srpnja ove godine naći dionice svih poduzeća koja imaju temeljni kapital veći od 30 milijuna kuna i više od 100 dioničara. JDD kotacije naših burzi imaju nešto niže zahtjeve za transparentnosti od prve kotacije, ali razlika između prve i JDD kotacija nije značajna, tako da bi se poduzeća koja ispune zahtjeve za JDD kotaciju bez puno muke mogla naći i u prvoj kotaciji. Od 255 poduzeća koja su ispunjavala uvjete prošle godine u trenutku kad je donešen zakon, na tržištu se očekuje da će se na burzama naći između 150 i 200 njih. Ostala će izbjeći odredbe ili smanjivanjem temeljnog kapitala ili smanjivanjem broja dioničara. Damir Lamza, čelni čovjek Raiffeisen OMF-a uglavnom se slaže sa kolegama iz branše. Lamza izjavljuje: "Smatramo da bi tvrtke koje će biti uvrštene u kotaciju javnih dioničarskih društava trebale nastojati ostvariti veću transparentnost poslovanja te time prijeći u prvu kotaciju burze. S obzirom na zakonska ograničenja koja kažu da mirovinski fondovi smiju ulagati isključivo u dionice prve kotacije mi nismo zainteresirani za ulaganje u te vrijednosne papire. S obzirom da smo mirovinski fond koji ima posebno osjetljivu, socijalnu ulogu bit ćemo izuzetno oprezni s ulaganjima čak i u slučaju njihova prelaska u prvu kotaciju burze." (11.3.2003., Bankamagazin)

Mislim da je ovo neminovno. U suprotnom, dok mirovinci dobiju dovoljan broj društava u prvoj kotaciji, mi ćemo već biti u penziji.

neno
11.03.2003., 17:28
Kao na primjer varaždinska VIndija, oni će se zaista truditi da budu transparenti, a bogami i "trude se da dođu na burzu"

presvetli
11.03.2003., 17:45
Znaš što?
Ja mislim da bi ova država trebala davati kompanijama porezne olakšice za uvrštavanje u prvu kotaciju. To mi se čini najefikasniji, a provediv način. Jedan broj društava bi to iskoristio.
Dotad, što se tiče Vindije, nećemo ju gledati ni u JDD kotaciji, pa čak ni u Plavom oglasniku.

ericson
11.03.2003., 21:44
Slažem se da je jedini mogući način uvođenje poreznih olakšica ili čak povećanje poreza za one koje nisu u kotacijama.
Kao glavni problem izbjegavanju kotacija na burzama vidim u činjenici
da menađeri i većinski vlasnici nisu zaokružili svoje vlasničke pozicije
te žele kupovati dionice po niskim cijenama od malih dioničara. Mislim da je to reket u najgorem obliku. Kada taj proces završi oni će se vrlo rado izlistati na burzi te dobro unovčiti ,a najveći kupci će biti MIF-ovi. Da skratim .Treba opljačkati male dioničare prvi put. Kroz MIF-ove treba ih opljačkati kada postanu umirovljenici drugi put. Pa da, oni su obična raja

Cartmann
14.11.2005., 18:12
Čitam pravilnik ZSE o uvrštenju u TJDD i poprilično je nejasna. Npr. u ST ili RT se jasno navodi min. temeljni kapital kompanije, vrijeme poslovanja i npr. nužan broj dioničara, kod TJDD potpuno ništa, osim "mora odobriti Komisija". Gledao sam na crosec i nisam našao podatke, ili piše "odlučuje pojedina burza pravilnikom". Čitao sam i ZTVD, ali također nisam našao jasno navedene uvjete koje firma mora ispuniti da bi se mogla trgovati na burzi.

soultaker
14.11.2005., 18:24
pobrkao si lončiće. ovi uvijeti koje si naveo vrijede za uvrštenje u jdd kotaciju. naravno sve mora amenovati komisija. u st se uvrštavaju društva na zahtjev brokera a u jdd po sili zakona. u prvu kotaciju na zahtjev samog društva.

Small_Fish
14.11.2005., 18:35
Pravila burze kažu ovako:
4.3 UVJETI ZA UVRŠTENJE
4.3.1 IZDAVATELJ
112. Izdavatelji vrijednosnih papira moraju ispunjavati sve uvjete
za uvrštenje u pojedina tržišta Burze propisane odredbama
ZTVP i propisima koje temeljem ovlaštenja iz ZTVP u pojedinim
slučajevima donosi Komisija.
4.3.2 VRIJEDNOSNI PAPIRI
113. Vrijednosni papiri moraju ispunjavati sve uvjete propisane
za uvrštenje u pojedina tržišta Burze odredbama ZTVP i
propisima koje temeljem ovlaštenja iz ZTVP u pojedinim
slučajevima donosi Komisija.

A evo šta kaže zakon o JDD:

JAVNA DIONIČKA DRUŠTVA
Članak 114.
(1) U smislu ovoga Zakona javnim dioničkim društvima smatraju se dionička društva koja ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:
1. izdaju dionice javnom ponudom, ili
2. imaju više od 100 dioničara, a njihov temeljni kapital iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna.
(2) U roku od 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka javna dionička društva dužna su uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenoga javnog tržišta.
(3) Javna dionička društva dužna su prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objaviti skraćeni prospekt, dok uvjete uvrštenja propisuje burza odnosno uređeno javno tržište.
(4) Javna dionička društva obvezna su izraditi i u roku od 30 dana od posljednjeg dana u tromjesečju dostaviti Komisiji tromjesečna financijska i poslovna izvješća, a u roku od 45 dana konsolidirana izvješća. Financijska i poslovna izvješća za četvrto tromjesečje javna dionička društva obvezna su izraditi i dostaviti Komisiji u roku od 90 dana po isteku poslovne godine.
(5) Komisija je ovlaštena pravilnikom propisati oblik i sadržaj izvješća iz stavka 4. ovoga članka te razdoblje i način na koji će se utvrditi ima li dioničko društvo više od 100 dioničara.
(6) Komisija će izvješća iz stavka 4. ovoga članka učiniti dostupnima javnosti.
(7) Javna dionička društva moraju prije uvrštenje vrijednosnih papira u kotaciju javnih dioničkih društava na burzi ili uređenom javnom tržištu dostaviti podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registara izdavatelja u depozitorij središnje depozitarne agencije radi dematerijalizacije vrijednosnih papira, prema rokovima i načinu dostave koji propisuje središnja depozitarna agencija, a odobrava Komisija.
(8) Na javna dionička društva iz stavka 1. ovoga članka nad kojima je otvoren postupak stečaja ili likvidacije do okončanja istih ne primjenjuju se odredbe ovoga članka.

Brijem da su ovo uvjeti, te da se burzi treba samo podnijeti zahtjev, ako su ovi uvjeti ispunjeni... :xyxwave:

MASTER
14.11.2005., 23:03
znam da sam dosadan ali dobar dio jdd su kontrolirane od većinskog vlasnika!
do sada se barem po mojem mišljenju prilično liberalni ZTVP ne omogućava dovoljnu transparentnost javno objavljenih podataka odnosno odgovornost je nikakva.

vidi slučaj slobodna dalmacija

naime po logici stvari KVP bi trebala kontrolirati javno objavljene podatke o poslovanju, za što niti ima kapaciteta niti stigne raditi. u kvp zajedno s čistačicama i vozačem nema ih niti 30. prema tome listanje podataka koji nisu revidirani ili kontrolirani (ili se zna da neće biti kontrolirani), a nema obveze objavljivanja podataka na nivou grupe je potpuno izlišno.

Cartmann
15.11.2005., 00:05
Brijem da su ovo uvjeti, te da se burzi treba samo podnijeti zahtjev, ako su ovi uvjeti ispunjeni... :xyxwave:

Zahvaljujem Small Fish i soultaker, promjenio sam pogreške u tekstu. Na nekoliko mjesta sam našao "grebanje" o temu, npr. čl. 88 ZTVP, čl. 91,..ali taman kad pomislim "to je to", pronađem na kraju "osim ako burza nema svoj pravilnik". A burza ima pravilnik koji kaze "mora napraviti prospekt i ispuniti uvijete za izradnju prospekta", koji nisu navedeni, a u Zakonu o izradi prospekta pise da se isti izrađuje na temelju ZVTP. :confused: Btw., što se smatra pod "izdaju dionice javnom ponudom"?

Ako to predstavlja namjeru društva da izda svoje dionice na burzi, onda svako dioničko društvo u HR ima mogučnost uvrštavanja u JDD, jer je po quotiranom zakonu - JDD, dapače, dužno je dati zahtjev za uvrštenjem?

Gdje se može naći cjenik naknada na VSE?

MASTER
15.11.2005., 07:47
smatralo se da su sva društva koja su izdala dionice po zakonu o pretvorbi poduzeća izdale dionice javnom ponudom

Cartmann
15.11.2005., 14:13
smatralo se da su sva društva koja su izdala dionice po zakonu o pretvorbi poduzeća izdale dionice javnom ponudom

Po tome ispada da društvo koje je vrijedilo, ili sad vrijedi npr. 20 tisuca kn (znam da je u praksi to skoro nemoguće, ali..), svejedno je moralo zatražiti uvrštenje u JDD, te ima pravo na to uvrštenje, jer ispunjava "jedan od sljedecih kriterija"? Nigdje nisam naisao na Zakon ili pravilnik koji izričito kaže "da bi društvo moglo biti uvrsteno u JDD kotaciju mora imati npr. tem. kapital 30 milijuna"?

Small_Fish
15.11.2005., 15:29
Izdavatelj je dužan uvrstiti vrijednosne papire u Kotaciju javnih dioničkih društava ukoliko izdaje dionice javnom ponudom ili ima temeljni kapital od najmanje 30.000.000,00 kuna koji je u cjelosti uplaćen, a dionice su u vlasništvu više od 100 dioničara.

Cartmann
16.11.2005., 14:59
Izdavatelj je dužan uvrstiti vrijednosne papire u Kotaciju javnih dioničkih društava ukoliko izdaje dionice javnom ponudom ili ima temeljni kapital od najmanje 30.000.000,00 kuna koji je u cjelosti uplaćen, a dionice su u vlasništvu više od 100 dioničara.

:) Da, taj dio iza "ili" ispunjava relativno mali dio društava, ali prvi uvjet ispunjavaju skoro sva dionička društva, ok, nisam pogledao zakon o pretvorbi, ali, kako Master prenosi "smatralo se da su sva društva koja su izdala dionice po zakonu o pretvorbi poduzeća izdale dionice javnom ponudom".

Da u Zakonu piše "i" umjesto "ili", ne bih imao dvojbe.