PDA

View Full Version : Greške? u fundamentalnim pokazateljima u prospektima na Belexu


Nemos
23.08.2007., 10:11
Novi sam na Belexu, za sada pokušavam da napravim malu fundamentalnu analizu sa najosnovnijim pokazateljima za banke. Već u startu sam naišao na neke probleme i molim vas ovdje za pomoć oko razjašnjavanja nedoumica.

Već kod prve banke koju sam pošao da analiziram naišao sam na ovaj problem, a poslije vidjeh da je ista stvar i sa ostalima. Uzmimo primjer AGBN.

U prospektu AGBN na sajtu berze stoji da je ukupan kapital banke na dan 31.12.2006. iznosio 6.631.154.000 dinara. Broj običnih akcija je 620.303, a prioritetnih 3.935; nominalne vrijednosti po 10.000 dinara. Znači, dio kapitala koji otpada na prioritetne akcije iznosi 39.350.000. Kapital običnih akcija, dakle, iznosi 6.591.804.000.

Po ovoj računici knjigovodstvena vrijednost jedne obične akcije AGBN iznosi 10.626,75 dinara. Međutim, u prospektu stoji da je obračunska vrijednost jedne akcije prema završnom bilansu za 2006. 15.630,74 dinara, a kada se uključe rezultati 4. emisije akcija da je obračunska vrijednost 21.136,16 dinara.

U skladu s ovim, najosnovniji P/B pokazatelji po mojoj računici i po računu BG berze se drastično razlikuju.

Može li mi neko objasniti kako se došlo do ovih vrijednosti??