PDA

View Full Version : Akcijsko društvo u društvo ograničene odgovornosti!


glumac
01.12.2006., 17:13
Uvijeti i zakoni transformacije A.d u d.o.o.

glumac
01.12.2006., 17:33
http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp Na ovom linku se može naći sve o društvima. Jedan od njih je i Zakon o privrednim društvima. Ako je vjerovati brokerima, onda bi neki uvjeti za pretvaranje A.d u d.o.o. bili slijedeći: Ortaci u konzorcijumu bi morali biti "raščlanjeni" imenom i prezimenom u strukturi. Da nema u strukturi državnog kapitala ili akcijskog fonda republike Srbije. I da imaju manje od 50 akcionara. Najbolji primjer bi mogli pokazati na Pristaništu Potisje (ptsj) i Graditelj Kikinda (grki). PTSJ ima konzorcijum,akcijski državni kapital i svega 30 akcionara. Akcijski državni kapital je trenutno na prodaji, za očekivat je da će se i ortaci pokazati i kreću u d.o.o. Kako neki forumaši tvrde da bi trebali imat i 2/3 glasova. što bi mogli prikupiti ako dogovore sa T-kontom. Jedina prepreka je ako u ponedjeljak baš 50 akcionara kupi bar jednu dionicu sa ponude na berzi. Ili da fizička lica podjele na još dvadesetak osoba po akciju. GRKI nema konzorcijum, ali je blizu 50 akcionara, jedino ga koči društveni kapital. No vjerovatno postoji mogućnost otplate akcija i onda pretvaranje. Mislim da ne moramo pisati o mogućnostima manipulacije sa d.o.o i isplatama na off shore račune. Jel zna još tko kakvu tvrtku sa malim brojem akcionara?

Giambi
01.12.2006., 17:55
prosao sam zakon ali ga budem sad malo bolje proucio.
ako management krene u akciju pretvaranja u doo vec se pripremam razdijeliti dionice na sirok krug rodbine kao sto bi to mogli i ostali dionicari i lagano bi mogli imati ne preko 50 nego i 100 dionicara:)

Giambi
01.12.2006., 17:58
od firmi s malo dionicara upala mi je u oci VPPA-26 dionicara
imaju za 2005 godinu sasvim solidne pokazatelje ali likvidnost im je veoma mala.

glumac
04.01.2007., 03:29
Je. Eto ima je i na prodaji. Samo rizik je prisutan...