PDA

View Full Version : Izračun duga


putnik
16.11.2006., 13:21
Molim, ako neko moze izracunati iznos koliko je vrijednost duga od
149,35 kuna od 6.11.1992 uvecanog za kamate na današnji dan?

ChoChikun
16.11.2006., 15:34
Ako znaš kolika je kamata, nije problem izračunati.

putnik
17.11.2006., 00:56
U tome i je problem ne znam koje su bile vazece zakonske zatezne kamate od 1992 pa nadalje?

ChoChikun
17.11.2006., 11:51
Nažalost, tu ne mogu pomoći, ali vjerujem da ima na forumu netko tko zna taj podatak.

putnik
17.11.2006., 13:18
E da, nadao sam se da bi Master ili neko drugi mogao znati?

adacta
17.11.2006., 17:06
U RRIF-u možeš naći koeficjente

MASTER
17.11.2006., 17:19
Molim, ako neko moze izracunati iznos koliko je vrijednost duga od
149,35 kuna od 6.11.1992 uvecanog za kamate na današnji dan?
to je puno para!

reaggeinvest
17.11.2006., 17:37
Molim, ako neko moze izracunati iznos koliko je vrijednost duga od
149,35 kuna od 6.11.1992 uvecanog za kamate na današnji dan?

Konformna metoda, zakonska zatezna kamata = 31.185,48 kn
Jednostavan kamatni obračun, zakonska zatezna kamata = 899,40 kn

MASTER
18.11.2006., 00:17
Konformna metoda, zakonska zatezna kamata = 31.185,48 kn :):thumbsup: - možda je to još i više

Jednostavan kamatni obračun, zakonska zatezna kamata = 899,40 kn:thumbsdow

clusmas
18.11.2006., 00:43
Hrvatski sabor je na sjednici koja je održana 30. travnja 2004. godine dao vjerodostojno tumačenje čl. 3. st. 1. Zakona o zateznim kamatama NN 28/96, gdje se kaže:

U dvojbi može li se konformni način uračunava­nja zateznih kamata primjenjivati u slučaju kaš­nje­nja s ispu­nje­njem dospjelih obveza za razdob­lje du­lje od godinu dana smatra se da to nije moguće već se za razdob­lje du­lje od godinu dana treba primje­njivati proporcionalni (prosti) način obračuna zateznih kamata.

MASTER
18.11.2006., 05:53
moš mislit
a dug je iz 1992 godine - a ZZK je iz 96

clusmas
18.11.2006., 15:54
probaj Lucky, malo se promijenila sudska praksa, osim toga prije ove rasprave treba utvrditi kako je taj dug nastao i koje sve vjerodostojne isprave vjerovnik posjeduje.

putnik
20.11.2006., 10:57
Radi se o presudi visokog trgovačkog suda koji je ne njihovu zalbu negativno presudio i potvrdio odluku trgovackog suda iz 2000. godine.
Cijela prica ide da su oni moju firmu tuzili iako smo im uredno podmirili sve fakture, cak stovise jednu te istu dva puta. Sada bi nam to trebali vratiti jer su izgubili proces, zalili se i sada im ni ta zalba nije prosla.
Sada nude nagodbu, i prvo su ponudili mali cetveroznamenkasti iznos, a nakon par dana mali peterznamenkasti iznos.
Regeov izracun bi mi bio sasvim okej pa cu vidjeti kako ce na njega reagirati.

clusmas
20.11.2006., 13:28
Dobro, znači imaš pravomoćnu sudsku presudu da taj dug postoji - to je drugi par rukava. OK, odi u svoju poslovnu banku i traži ispis izračuna duga po mjesecima. Kad dobiješ taj izračun, umanji ga za 12 % i taj im iznos gurni pod nos za nagodbu.

perko
21.11.2006., 18:28
Mene muči isti problem,postoji dug od 153 348 DEM od 01.07.1999 i sad ne znam da li od 1999-2002 računam 18%godišnje konforno, od 2002-2004 računam 15% konforno i od 2004-2006 računam 15% jednostavno iliiii....od 1999-2002 računam 18% jednostavno i 2002-2006 računam 15% jednostavno?
Vrijedi li odluka Sabora o jednostavnoj kamatnoj stopi retroaktivno i na dugove
od prije 2004?

MASTER
24.11.2006., 19:45
kakav ugovor ili potraživanje (robe i usluge, zajam, kredit,depozit, jamstvo, porez) između kojih strana (fizička , pravna - banka /financijska institucija/ ili "obično trg društvo", država) je u pitanju?

međutim ako do sada nije utuženo - zastara?:confused:

perko
27.11.2006., 11:39
Utuženo je odavno,vodi se sudski spor između firmi,mi moramo sada izdati
zahtjev za nama pripadajućim kamatama