PDA

View Full Version : Prinosi zivotnog osiguranja / fondpolica


dav07
12.10.2006., 23:48
Pozdrav!

Znam da zivotnom nije veliki prinos primarna stvar, ali me zanima informativno. Koliki prinos je realno (%) za ocekivati za osiguranje na 20 god?

Drugo me zanima sto se desava sa zivotnim osiguranjem koje ulaze u inv.fondove ako se recimo "njegovi" fondovi jako korigiraju (recimo da propadne njegov najveci fond).

Hvala!

Sorry ako se vec raspravljalo na tu temu, ali nigdje ne mogu naci...

lider
14.10.2006., 12:09
Prema dosadašnjim rezultatima rada osiguravajućih društava očekivanja su od 40 -70% , ovisno kako je koji osiguratelj posatvio svoje prodajne prednsoti u prvi plan......

neki od njih do sada ( 8-9 godina) prate i drže tempo očekivanja, ali očekuje se da će taj trend početi padati......

realno je za očekivati da će ipak nakon 20 godina, tko sada uđe u osiguranje ostvariti cca 35 - 50 % na osiguranu svotu ili u odnosu na uplatu, opet ovisno kod kojeg osiguratelja je sklopljen ugovor o osiguranju


Kod fond polica je situacija nešto drukčija, osiguratelji su samo posrednici pri investiranju, a rizik investiranja preuzima ugovaratelj osiguranja.

Premija koja se plaća se dijeli na premiju za riziko osiguranje, a preostali dio se investira i kupuju se udjeli u odabranim fondovima prema prispijeću uplate po trenutnim cijenama na tržištu.....

O nekoj drastičnoj propasti tih fondova nije potrebno nagađati, jer se rizik disperzira diverzifikacijom portfelja na male udjele u većem broju gospodarskih subjekata u koje se ulaže..... drugim riječima , drastičan pad je manje izgledan gledano na duži rok.,....

No, kratkotrajni padovi su mogući, a izazivaju ih političke promjene na nekom tržištu ili državi, naftna kriza, ratni sukobi, embargo i sl....

No nakon ovakvih stanja, tržište se uglavnom oporavi i fondovi bi nakon dvije do tri godine opet došli na prijašnje vrijednsoti, tako da ne bi trebalo takvo stanje dovesti imovinu fond police u minus.......

Jedino, ako se to dogodi u godini kada ističe ugovor, onda bi se to značajno osjetilo, ali do tada bi trebalo rasti , tako da bi pad bio ublažen sa prinosom koji je do tada bio znatan...., a nigdje ne piše da se prodaja udjela mora obavti istekom ugovora, odnosno, može se istek ugovora produžiti i čekati povoljniji trenutak za prodaju udjela......

dav07
18.10.2006., 20:17
Thx na odgovorima.

U slucaju fondpolice, da li ocekivani prinos proporcionalno ovisi o prinosima kombinacije fondova? Da li postoji jos kakva "kvaka"?
Hvala

lider
19.10.2006., 07:50
Samo u prvim godinama taj odnos je manje proporcionalan ( 3-4 godine) a kasnije je vrijednost ulaganja u fondu isključivi orijentir vrijednosti police u tom trenutku. Dok su obveze za riziko osiguranje sve manje u kasnijim godinama , kupnja udjela za uplaćeni novac je veća i tada sve ostalo čine prinosi.......