PDA

View Full Version : Javni natječaju u Hrvata


casus belli
17.06.2003., 12:55
Dopao mi je u ruke novi broj Fokusa u kojem razgovaraju sa Zorislavom Antunom Petrovićem iz organizacije "Transparency International" i osvrću se na javne natječaje i o tome kako Zakon o njima i nije loš, ali nema mjera kontrole njegova provođenja?!

Također napominju kako Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nema ravnatelja, a ona je jednim dijelom vršila nadzor kod ovih natječaja.

Da li su ove stvari povezane, možda nekom paše da je Agencija obezglavljena...Nemojte me sad samo shraćkati jerbo je to napisano u Fokusu. Čitaj ja i Seral, ovaj Feral.

U međuvremenu (BankaMagazine od 12.06.):

Osniva se neovisna Komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Pritisnuta rokovima usklađivanja s propisima u EU, Vlada je u hitnu parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Komisija će biti stručno i neovisno tijelo čije će članove na prijedlog Vlade birati Hrvatski sabor, a njemu će biti i odgovorni. Sada žalbe rješava Uprava za nabavu (u sklopu Ministarstva financija), koja kontrolira postupke javne nabave, ali i pruža stručnu pomoć strankama. Prema prijedlogu zakona troškove žalbenog postupka snosit će stranke, a podnositelj žalbe osim upravne pristojbe plaćat će i naknadu od 2.000 do 7.500 kuna čime će se destimulirati «dežurni žalitelji».

Pa zar ovo neće još više pomoći muljanju kod natječaja i destimulirati ikoga za žalbu? Stručni i neovisni članovi Komisije?

Kakva su vaša iskustva sa javnim natječajima? Da li je tu zaista takva muljaža ili je to u granicama "normale".
Budimo realni, nema zemlje na svijetu bez ove vrste korupcije.

"The truth is rarely pure and never simple" O. Wilde