PDA

View Full Version : Kakve su koristi od ulaska u EU?Ima ih?


pkvesic
16.06.2003., 06:20
<img src="http://mojnovac.infopop.cc/infopop/emoticons/icon_confused.gif" alt="Confused" width="15" height="22"><!--graemlin::confused:-->

Taj brak iz koristi <img src="http://mojnovac.infopop.cc/smilies2/wife.gif" alt="Wife" width="32" height="32"><!--graemlin::wife:--> dogovara se 50 godina pod pritiskom zakona o opadajućem prinosu i primjeni ekonomije obujma, produbljivanju financijskog tržišta, a ponajviše pod političkim pritiskom.

Nekoć pod pritiskom SAD kao obrambeni kišobran od komunizma, danas kao protuteža dominaciji SAD-a i želje Njemačke i Freancuske da postanu globalne sile?! <img src="http://mojnovac.infopop.cc/smilies2/bang.gif" alt="Bang" width="24" height="18"><!--graemlin::bang:-->

Možda je ovo više političko pitanje, ali me više zanima kako će se to odraziti na tržišta - razna? Vaše mišljenje...

Neminovno je jedino da ćemo ući. <img src="http://mojnovac.infopop.cc/smilies2/cheers.gif" alt="Cheers" width="43" height="18"><!--graemlin::cheers:-->
Pozdrav <img src="http://mojnovac.infopop.cc/smilies2/hat1.gif" alt="Hat" width="25" height="28"><!--graemlin::hat:-->

casus belli
16.06.2003., 08:57
Zašto je neminovno da ćemo ući? Pogledaj Tursku. Čeka i čeka, a čak i Cipar ide prije.

Pokušavam doći do nekih brojki iz slovenskog primjera što se tiče cost/benefit analize ulaska u EU.

"The truth is rarely pure and never simple" O. Wilde

clusmas
16.06.2003., 20:00
Pravi efekti će se vidjeti tek 2 godine nakon ulaska.

- UP -