PDA

View Full Version : Stečaj nad dužnikom


MASTER
17.01.2005., 21:17
Pokrecem temu s namjerom da se iznesu stjalista o pokretanju stecajnog postupka nad duznicima koji ne ispunjavaju svoje obveze, kakve su mogucnosti zastite imenovanjem privremenog stecajnog upravitelja, zastite prava vjerovnika pokretanjem stecaja nad duznikom, pobijanja radnji stecajnog duznika, te konacno mogucnosti naplate potrazivanja ako ne od duznika onda od nesavjesne uprave. Osobito me zanimaju iskustva te ukoliko ima tko kakvu interesantnu praksu. :thumbsup:

Neurosinner
18.01.2005., 11:26
zanimljiva tema. ja sam mislio širiti poslovanje u smjeru otkupa potraživanja, a predstečajni postupci su zanimljivi u tome. također se pridružujem pozivima da netko iskusniji napiše nešto na tu temu...

Pacer
18.01.2005., 13:26
Ovo što ću vam reć vjerojatno nije ono što očekujete, ali sam siguran da je važno:

Počnite s upoznavanjem stečajnih upravitelja, s njima osobno i s njihovim načinom rada. Nije loše pročitati i po novinama čega je bilo (npr. Dugi Rat), a to je samo vrh ledenog brijega.

Puno sreće.

NOVINAR
24.01.2005., 08:42
Broj 10 Su- .20/05,
Spiit, 18.siječnja 2005godine
TRGOVAČKI SUD U SPLITU, po predsjedniku suda Ivi Bakaliću, odlučujući povodom zahtjeva za izuzeće stečajnog suca Joze Ćalete u stečajnom postupku prema stečajnom dužniku «Slobodna Dalmacija» d.d. Split, a koji zahtjev je postavio upravo stečajni dužnik,
riješio je
1. Stečajni sudac Jozo Ćaleta izuzima se od daljnjeg rada u predmetu St-126/03.
2. Predmetni spis dodjeljuje se u rad stečajnom sucu Ivanu Basiću.
Obrazloženje:
Podneskom od 11.siječnja 2005.godine stečajni dužnik postavio je zahtjev za izuzeće stečajnog suca Joze Ćalete u kojem navodi u postupanju stečajnog suca postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost. Stečajni dužnik navodi da predlagatelj N. d.o.o. nije učinio vjerojatnim postojanje svog potraživanja jer između stranaka teče spor u kojem stečajni dužnik ima protupotraživanje prema predlagatelju. Upravo stoga stečajni dužnik cijeni kako predlagatelj zloupotrebljava procesna ovlaštenja.
Zakazujući ročište za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, stečajni sudac je prema stečajnom dužniku iskazao pristrano ponašanje tim prije jer je u gotovo istoj činjeničnoj i pravnoj stvari Trgovački sud u Splitu već jednom odbacio prijedlog predlagatelja za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u spisu St-239/01. koje rješenje je potvrdio i Viši sud.
Očitujući se povodom zahtjeva za izuzeće stečajni sudac je naglasio da je na sudu dužnost dati odgovor na pravno pitanje vjerojatnosti postojanja tražbine iz kojeg proizlazi aktivna legitimacija za pokretanje postupka. O takvom pravnom pitanju sud odlučuje svojom odlukom. Sudac naglašava kako po njegovom sudačkom uvjerenju takva aktivna legitimacija postoji, a što ne mora biti stav i drugog suca.

U odnosu na drugi razlog iskazan u zahtjevu za izuzeće sudac naglašava kako svojim aktivnostima u vođenju postupka ne dopušta predlagatelju zloupotrebu procesnih ovlaštenja i ne prisiljava stečajnog dužnika platiti spornu tražbinu. Nadalje navodi da predmetni spis nije zakazivan iz razloga prezauzetosti, a dodatno iz razloga jer između stranaka teče parnica o novčanom potraživanju, a upravo predlagatelj je mjerama osiguranja rezervirao određena novčana sredstva stečajnog dužnika iz kojeg se može naplatiti.
Na kraju, sudac navodi da se osobno ne protivi zahtjevu za svojim izuzećem.
Odlučujući povodom zahtjeva za izuzeće, riješio sam kao u izreci sukladno članku 74 ZPP-a iz slijedećih razloga.
Zahtjev za izuzeće stečajni dužnik temelji na odredbi članka 71. stavak 1. toč.7. Zakona o parničnom postupku, smatrajući da postoje okolnosti koje dovode u sumnju sučevu nepristranost.
Stečajni sudac je u svom očitovanju otklonio postojanje razloga za izuzeće koji su navedeni u zahtjevu, ali se u isto vrijeme osobno nije usprotivio mogućoj odluci po kojoj bi bio izuzet od daljnjeg vođenja ovog predmeta.
Pravo svake stranke u postupku je da u predmetnom sporu sudi nepristrani sudac koji će potom donijeti nepristranu i zakonitu odluku. S ovim pitanjem usko je vezana i svijest stranke da će upravo takva odluka biti donesena.
Pregledavajući sadržaj zahtjeva za izuzeće i očitovanje uređujućeg suca ocijenio sam kako je u konkretnom slučaju došlo u pitanje povjerenje stranke da će pred sudom biti donesena pravilna i zakonita odluka. Takav zaključak stranke proizlazi iz činjenice što u istoj činjeničnoj i pravnoj stvari je u ranijem slučaju prijedlog za stečaj bio odbačen bez ulaženja u postupak, a u ovom slučaju se saziva ročište za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Upravo iz toga razloga stranka cijeni da stečajni sudac favorizira jednu od stranaka u postupku.
Želeći na bilo koji način izbjeći sve možebitne dvojbe da je sudska odluka rezultat pristranog postupanja suca, odlučio sam prihvatiti zahtjev za izuzeće suca Joze Ćalete sukladno članku 74.ZPP-a i članku 7a Stečajnog zakona.
Istovremeno, odlučio sam da se predmetni spis dodijeli u rad sucu Ivanu Basiću koji postupa u navedenoj vrsti predmeta sukladno godišnjem rasporedu poslova.
PREDSJEDNIK SUĐA
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

Pacer
24.01.2005., 15:43
Stvar je, u suštini, u tome da u našem stečajnom pravu postoji fundamentalni sukob interesa kod osobe stečajnog upravitelja.

Stečajni upravitelj je sudac sa sudačkim imunitetom. Sudac - općenito - ima imunitet jer se pretpostavlja da sudi u sporovima u kojima nema nikakvog osobnog interesa, a to se osigurava i institutom izuzeća suca. No, taj mu se imunitet proteže i na - ovdje - potpuno druagčiju situaciju.

Stečajni upravitelj po definiciji ima interes, jer raspolaže imovinom dužnika i za to je posebno plaćen (!). Budući da taj interes nije moguće izbjeći, onda je potpuno neosnovano da ima i sudački imunitet, odnosno da je zaštićen za svoje postupke kao medvjed.

Ovako postavljene stvari kako to kod nas funkcionira nisu ništa drugo nego lisicu koja se zaklela da će biti vegetarijanac pustiti u kokošinjac.

Bilo bi zanimljivo usporediti imovinsko stanje i porezne kartice stečajnih sudaca.

BTW, zna li netko kako su stvari postavljene u drugim državama?

MASTER
25.01.2005., 14:17
novinar,
žalba se može uložiti prilikom odlučivanja o glavnoj stvari, (u slučaju da se ukine ukidaju se sve radnje stečajnog suca)